Commonwealth day op Banyaka Lower Basic School

15 maart 2022

Tijdens de Imperial Conference in 1926 kwamen alle leiders van het Britse Rijk bij elkaar. Deze bijeenkomst resulteerde in de Tweede Balfour-verklaring van 1926. In de declaratie wordt gesteld dat het Verenigd Koninkrijk en de dominions autonome gebieden zijn binnen het Britse Rijk, gelijk in status, en in geen enkele manier ondergeschikt aan elkaar.
Het Gemenebest is een vrijwillige vereniging van 54 onafhankelijke landen. Het is de thuisbasis van 2,5 miljard mensen en omvat zowel grote economieën als ontwikkelingslanden. 32 van de leden zijn kleine staten, zoals Gambia.
Het doel van het Gemenebest is internationale samenwerking.
In Gambia en vele andere landen wordt één keer per jaar op de tweede maandag van maart het lidmaatschap gevierd. Kinderen op Lagere scholen verkleden zich in traditionele klederdracht en bereiden lokale gerechten zoals Benachin, Domoda en Caldou.
Banyaka Lower Basic school was geen uitzondering. Ze hebben het gisteren goed gevierd en de verschillende culturen laten zien op het podium.