Triple C Gambia

Change Children’s Chances (CCC) is een Community Base Organisation (CBO) die tot doel heeft verandering teweeg te brengen in het levensonderhoud van jonge en minder bevoorrechte jongeren in het Kombo South District, met name Kartong en zijn naburige dorpen. Stichting Triple C Elburg wil door het aanbieden van educatie -in de ruimste zin van het woord- de kansen van kansarme kinderen in het zuiden van Gambia in positieve zin veranderen.

 

De Stichting Triple C werd opgericht in het jaar 2015.  CCC is geregistreerd als particuliere entiteit die voldoet aan de vereisten van het Ministerie van Onderwijs. De school biedt de afgelopen 5 jaar opleidingen tot timmerman, kleermaker, persoonlijke verzorging (kapster, pedicure, schoonheidsspecialiste en masseuse) en landbouw aan.

 

De ambitie is om in het schooljaar 2024-2025 te starten met 2 nieuwe opleidingen te weten ICT en hospitality (hotel en restaurant). Deze twee sectoren bieden potentiele kansen aan de studenten om zich een vaardigheid eigen te maken en hiermee in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

6. Plattegrond nieuwbouw

Sinds haar oprichting heeft de Stichting talloze successen geboekt, waardoor zij honderden studenten heeft kunnen laten afstuderen die zijn uitgerust met verschillende gespecialiseerde vaardigheden. Veel van deze afgestudeerden zijn nu zelfstandigen en worden daardoor meer verantwoordelijk voor het welzijn van hun Familie.   

 

Voor de opleiding betalen de studenten een deel zelf. De heer Yankuba Jatta is de manager, die Triple C vertegenwoordigt in Gambia. CCC is een instelling zonder winstoogmerk  met in totaal 92 studenten, die momenteel de diverse opleidingen volgen.

 

Voor Triple C heeft Stichting Elburg helpt Gambia een bankrekening geopend.
Donaties voor Triple C kunt u overmaken naar:
Stichting Elburg Helpt Gambia
NL46 RABO 0108 6890 85
o.v.v. Triple C
De activiteiten van Triple C Gambia zijn te volgen op Facebook.